“TA-9564 REG: Floating Solar Energy Development” regional layihəsi üzrə İlkin hesabat 30 noyabr 2018- ci il tarixində rəylər və şərhlər üçün Asiya İnkişaf Bankına təqdim edilmişdir.  Ilkin hesabatda hər üç komponentə dair ölkələr üzrə yanaşmalar təqdim edilmiş və aparılmış ilkin araşdırmalar üzrə gəlinmiş nəticələr göstərilmişdir. Hər bir ölkənin ehtiyaclarını nəzərə alaraq, ölkələr üzrə fərqli iş qrafiki və planları hazırlanmışdır. Layihə üzrə digər işlər ilə yanaşı hədəf ərazilərində su və hava  ilə bağlı  göstəricilərin toplanması və onlara nəzarət edilməsi də layihənin növbəti mərhələlərində nəzərdə tutulur.


Dekabr 01, 2018

Paylaş: